september 2017

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Interacties tussen wisenten en recreanten in twee natuurgebieden: Kraansvlak en Maashorst
  • A.M.P. Brouns, D.J.M.J. Haanappel, L. Linnartz & M.J. Wassen
  • Na de introductie in het Kraansvlak bij Zandvoort in 2007 zijn er begin 2016 ook wisenten uitgezet in de Maashorst bij Uden. Vanwege de meestal vrije toegankelijkheid van natuurgebieden leeft de vraag hoe wisenten samengaan met verschillende vormen van recreatie. Dit onderzoek richt zich op de reacties van de wisent op vier verschillende typen recreanten: wandelaars, hardlopers, mountainbikers en wandelaars met aangelijnde hond.

  • pdf downloaden Plantenresten in de magen van noordse stormvogels: graadmeter voor vervuiling
  • W.J. Kuijper, C. Vermeeren, A. Meijboom & J.A. van Franeker
  • Noordse stormvogels pikken allerlei kleine voorwerpen, waaronder plastic, van het zeeoppervlak op als ‘voedsel’ en ze kunnen daardoor een graadmeter voor de vervuiling van de Noordzee zijn. In dit artikel wordt ingegaan op een klein onderdeel van het onderzoek: de botanische component.

  • pdf downloaden Laat Griend weer wandelen
  • L.L. Govers, T. van der Heide, H. Olff, Q.J. Smeele & A. van der Eijk
  • Griend kalft al vele decennia aan de westkant af. Zonder ingrijpen dreigt het eiland binnen 25 tot 50 jaar van de kaart te verdwijnen. Daarom was een nieuwe ingreep nodig. De vraag was echter: op welke wijze? Nieuwe inzichten wezen uit dat Griend geen zg. barrière-eiland is, maar een stormvloedschoorwal-eiland. Anders dan bij barrière-eilanden, waar zand en zeestromen de vorming bepalen, spelen bij dit type eiland stormvloeden een sleutelrol. Zand, schelpen en planten werpen dan een halvemaanvormige schoorwal op. Om de interacties tussen mosselbanken, zeegrasvelden en het ‘wandelen’ van Griend te bestuderen, startten in het voorjaar van 2017 twee grootschalige veldexperimenten.

  • pdf downloaden Waarom verdwijnt waterriet? De muskusrat wordt onderschat
  • P. J.J. van der Burg & J.E. Vermaat
  • In Nederland is de laatste 50 jaar geleidelijk veel waterriet verdwenen. Hiervoor worden diverse oorzaken aangewezen. In dit artikel is de rol van muskusratten bij het verdwijnen van waterriet nader onderzocht.

  • pdf downloaden Langjarige bemestingsexperimenten in graslanden van Loefvledder, Drentsche Aa
  • J.P. Bakker, Y. de Vries & C. Smit
  • In de zeventiger jaren wilde Staatsbosbeheer de graslanden in het Stroomdallandschap Drentsche Aa uit landbouwkundig gebruik halen en weer verschralen. Dit gebeurde door maaien en afvoeren van het gewas (hooien). In dit artikel is dit proces van verschralen vergeleken met mulchen (het gewas niet afvoeren) of bemesten (kunstmest toedienen om de afvoer van voedingsstoffen te compenseren) over een periode van 37 jaar.

  • pdf downloaden LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Flevo-landschap en Geldersch Landschap & Kasteelen.