mei 2016

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Mei 2016

Het meinummer is verschenen! In dit nummer bodemfauna van de Noordzee, grijze zeehonden, herstel van stuivende duinen en meer.

Klik op de cover hiernaast voor de gehele inhoudsopgave.

» Lees meer

Excursie Nationaal Park Zuid-Kennemerland

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs op zaterdag 3 september 2016 voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar de “Noordwest Natuurkern” in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De verzameltijd is 13.30 uur bij het informatiebord van het Nationaal Park op de parkeerplaats van restaurant Parnassia aan Zee, Parnassiaweg 1, 2015 EA Overveen. De verwachting is om ca. 16.00 uur terug te zijn.
Wandelschoenen zijn aanbevolen. Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden.
Inlichtingen en aanmelden kan tot vrijdag 26 augustus bij Sonja van Borkum via Sonja.v.borkum@pwn.nl of tel. 06-53336777. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

Prijsvraag Bloeiende Duinen

Win DE HUGO met een nieuw (beeld)verhaal over de flora van de duien. Je bijdrage kan vele vormen hebben: een wetenschappelijk essay of een gedicht, een onderzoek of kort verhaal op basis van eigen waarnemingen, een film of daverende foto met dito bijschrift. Sleutelwoorden: origineel, duinen, plantengroei – en gemaakt met een frisse kijk en soepele pen.

» Lees meer

Heimans en Thijsse-prijs 2015

Tot groot genoegen van bestuur en redactie van De Levende Natuur heeft het bestuur van de Heimans- en Thijsse Stichting dit jaar besloten haar tweejaarlijkse prijs toe te kennen aan Bart van Tooren. Als hoofdredacteur van De Levende Natuur heeft hij belangrijke inbreng (gehad, maar nog steeds) in de inhoudelijke koers van het tijdschrift en is het verworden van tijdschrift voor natuursport in de tijd van de oprichters Jac.P. Thijsse en E. Heimans tot tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. Gezien zijn jarenlange en belangenloze inzet als hoofdredacteur is de prijs, bestaande uit een bronzen spreeuw (naar ex libris Thijsse) en een oorkonde, hem (terecht) toegekomen.

» Lees meer

Oude jaargangen van De Levende Natuur

In de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting ligt een groot bestand aan jaargangen van De Levende Natuur te wachten op een geïnteresseerde nieuwe eigenaar.
In de vaste collectie bevinden zich alle jaargangen vanaf jg. 1 uit 1895 tot jg. 115 van nu.
Door de vele schenkingen zijn nu ook vele jaargangen beschikbaar voor de liefhebber. Er zijn fraai gebonden jaargangen van 1900 tot 1939, dus jaargang 4 – 43. Eenvoudig gebonden jaargangen zijn er ook, van jg. 19 - 83. En dan zijn er nog tal van losse jaargangen van jg.59 – 88.

Alle boeken en tijdschriften die de stichting dubbel heeft zijn gratis beschikbaar voor wie er belang in stelt.

» Lees meer

De Levende Natuur nu integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn sinds kort als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 9,90. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

7 aug

Vlinders tellen in het Kuinderbos

Tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting organiseert Staatsbosbeheer op 7 augustus een grote vlindertelling in het Kuinderbos in Flevoland (Noordoostpolder). Zowel ervaren vlinderaars, als leken en kinderen zijn welkom om mee te doen. Op 28 telroutes, verspreid over het gehele Kuinderbos gaan groepjes van vier de telling doen.

7 sep

Cursus: Rode bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk  

Rode bosmieren behoren tot de meest zichtbare insecten die je kan tegenkomen tijdens een wandeling en de aanwezigheid van koepelnesten wordt hoog gewaardeerd. Met het oog op de gedragscode bosbeheer worden door veel beheerders al maatregelen genomen om de nesten niet te beschadigen, bijvoorbeeld door het markeren van nesten tijdens boswerkzaamheden. Maar welke maatregelen kunnen nog meer genomen worden om de biotoop van rode bosmieren in stand te houden of te verbeteren? In de middagcursus 'Rode Bosmieren in de dagelijkse beheerpraktijk' komt deze vraag aan bod.

» Lees meer