november 2016

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

November 2016

Het novembernummer is een themanummer: 'Landschapsanalyses'!
Klik op de cover hiernaast voor de gehele inhoudsopgave.
Via de inhoudsopgave is ook het inleidende artikel Natuurherstel op systeemniveau te lezen en vind je meer informatie over een excursie naar het Vlaams reservaat Teut-TenHaagdoorn.

» Lees meer

Oproep kopij

De redactie nodigt onderzoekers graag uit om hun bevindingen en resultaten op het gebied van natuurbehoud en –beheer te delen met andere DLN-lezers.
Momenteel is sprake van schaarste aan artikelen, waardoor de kans groot is dat uw artikel snel geplaatst kan worden. We zien uw bijdragen/ opinies/ etc. graag tegemoet op redactie@delevendenatuur.nl
Zie voor richtlijnen de knop ‘voor auteurs’.

» Lees meer

Oude jaargangen van De Levende Natuur

In de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting ligt een groot bestand aan jaargangen van De Levende Natuur te wachten op een geïnteresseerde nieuwe eigenaar.
In de vaste collectie bevinden zich alle jaargangen vanaf jg. 1 uit 1895 tot jg. 115 van nu.
Door de vele schenkingen zijn nu ook vele jaargangen beschikbaar voor de liefhebber. Er zijn fraai gebonden jaargangen van 1900 tot 1939, dus jaargang 4 – 43. Eenvoudig gebonden jaargangen zijn er ook, van jg. 19 - 83. En dan zijn er nog tal van losse jaargangen van jg.59 – 88.

Alle boeken en tijdschriften die de stichting dubbel heeft zijn gratis beschikbaar voor wie er belang in stelt.

» Lees meer

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

11 feb

Zeezoogdieren lezingendag

Op 11 februari 2017 organiseert de Werkgroep ZeeZoogdieren (WZZ) een lezingendag over zeezoogdieren. De lezingen zullen gaan over een breed scala aan onderwerpen die allen met zeezoogdieren te maken hebben.

 

» Lees meer

16 mrt

Symposium Ecologie en de praktijk

Ecologica organiseert komend voorjaar alweer het 5e Symposium 'Ecologie en de praktijk', een symposium met een brede keuze aan presentaties over nieuwe ecologische inzichten kennis en innovaties binnen de natuurbranche.

» Lees meer

22 apr

Excursie: de landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar het Vlaams reservaat Teut-TenHaagdoorn

» Lees meer