maart 2017

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Maart 2017

Het maartnummer is verschenen! Hierin artikelen over effecten van haitatverlies op grutto, een eeuw plantengroei in de Zumpe en meer! Klik op de cover hiernaast voor de gehele inhoudsopgave.

» Lees meer

Oproep kopij

De redactie nodigt onderzoekers graag uit om hun bevindingen en resultaten op het gebied van natuurbehoud en –beheer te delen met andere DLN-lezers.
Momenteel is sprake van schaarste aan artikelen, waardoor de kans groot is dat uw artikel snel geplaatst kan worden. We zien uw bijdragen/ opinies/ etc. graag tegemoet op redactie@delevendenatuur.nl
Zie voor richtlijnen de knop ‘voor auteurs’.

» Lees meer

Vacatures

In verband met het aflopen van hun termijn is het bestuur van de Stichting De Levende Natuur op zoek naar een nieuwe:

Penningmeester (m/v)

en

Webmaster (m/v)

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Dr. Anton van Haperen, email of telefoonnummer 06-53649434.

Oude nummers DLN voor natuur-educatieve doelen

De Levende Natuur heeft nog veel oude nummers. De nummers van vóór 2015 stellen we graag ter beschikking voor educatieve doelen, zoals opleidingen biologie / ecologie, scholen, natuurcursussen, etc. De oude nummers kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt voor lessen of uitgedeeld aan cursisten / studenten. De enige voorwaarde is dat u wijst op het abonnement van DLN. Anders dan eventueel verzendkosten zijn er geen kosten. Zolang de voorraad strekt kan rekening worden gehouden met eventuele voorkeur voor bepaalde nummers. Mocht u interesse hebben, neem dan contact op met de administratie administratie@delevendenatuur.nl.

Platte Wielwebspin: Spin van het jaar 2017

De spin van het jaar 2017 is de Platte wielwebspin, Nuctenea umbratica. De “Spin van het Jaar” is een project van de Europese Arachnologische Vereniging en is bedoeld om ieder jaar aandacht te vragen voor deze wat onbekende groep van dieren. Op deze manier worden er verspreidingsgegevens verzameld, zodat aan het eind van het jaar de soort wat beter op de kaart kan worden gezet.

Waarnemingen (plaats, datum, man/vrouw, bijzonderheden), liefst met foto, kunnen opgestuurd worden naar Peter.vanhelsdingen@naturalis.nl

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

9 jun t/m
10 jun 2017

Symposium Bijen, bermen en biodiversiteit

Vanwege het 25-jarig bestaan organiseert IVN Westerveld een symposium over de bij (wilde bijen, hommels en honingbij), waarin aandacht wordt gevraagd voor de bedreigde positie van bijen en de rol die bloemrijke wegbermen kunnen spelen in het verbeteren van hun leefomstandigheden.

» Lees meer

23 sep

Symposium 'Bloemrijk of gifgroen?'

Hoe zal het Nederlandse platteland eruitzien over vijftig jaar? Zal dan nog steeds het grootste deel uit landbouwgrond bestaan, terwijl we juist meer ruimte nodig hebben voor wateropvang en recreatie? Kan er dan een landbouw zijn zonder desastreuze effecten op landschap en natuur? Uiteindelijk is de grote vraag, wie er gaat betalen: de natuur, de boer of wij als consument.

Over deze vragen organiseert de Heimans en Thijsse Stichting samen met IVN, KNNV en SoortenNL een symposium.

» Lees meer