januari 2017

» Lees meer

De Levende Natuur

De Levende Natuur is een professioneel forum voor natuurbehoud, -beheer en -beleid in Nederland en Vlaanderen. De artikelen zijn gebaseerd op recent ecologisch onderzoek, ervaring of waarneming van de auteurs. Er worden actuele thema’s gesignaleerd en bediscussieerd door betrokken deskundigen.

Actueel

Januari 2017

Het eerste nummer van 2017 is verschenen! Hierin o.a. artikelen over De Onlanden, De Alde Feanen en vrijwillige natuurwaarnemers. Klik op de cover hiernaast voor de gehele inhoudsopgave.

» Lees meer

Oproep kopij

De redactie nodigt onderzoekers graag uit om hun bevindingen en resultaten op het gebied van natuurbehoud en –beheer te delen met andere DLN-lezers.
Momenteel is sprake van schaarste aan artikelen, waardoor de kans groot is dat uw artikel snel geplaatst kan worden. We zien uw bijdragen/ opinies/ etc. graag tegemoet op redactie@delevendenatuur.nl
Zie voor richtlijnen de knop ‘voor auteurs’.

» Lees meer

Vacatures

In verband met het aflopen van hun termijn is het bestuur van de Stichting De Levende Natuur op zoek naar een nieuwe:

Penningmeester (m/v)

en

Webmaster (m/v)

Voor inlichtingen kunt u terecht bij de voorzitter, Dr. Anton van Haperen, email of telefoonnummer 06-53649434.

Oude jaargangen van De Levende Natuur

In de bibliotheek van de Heimans en Thijsse Stichting ligt een groot bestand aan jaargangen van De Levende Natuur te wachten op een geïnteresseerde nieuwe eigenaar.
In de vaste collectie bevinden zich alle jaargangen vanaf jg. 1 uit 1895 tot jg. 115 van nu.
Door de vele schenkingen zijn nu ook vele jaargangen beschikbaar voor de liefhebber. Er zijn fraai gebonden jaargangen van 1900 tot 1939, dus jaargang 4 – 43. Eenvoudig gebonden jaargangen zijn er ook, van jg. 19 - 83. En dan zijn er nog tal van losse jaargangen van jg.59 – 88.

Alle boeken en tijdschriften die de stichting dubbel heeft zijn gratis beschikbaar voor wie er belang in stelt.

» Lees meer

De Levende Natuur integraal via internet beschikbaar

Alle ooit in De Levende Natuur verschenen artikelen en kortere of langere mededelingen, vragen etc. vanaf de eerste jaargang in 1896 tot en met 2006 zijn als pdf beschikbaar via de website www.natuurtijdschriften.nl. Aan de opname van recentere artikelen op deze website wordt gewerkt. Op de website is een zoekfunctie beschikbaar. 

Hiermee is een grote wens van velen in vervulling gegaan. De beschikbaarheid via de website komt in de plaats van de DVD’s die al sinds enige tijd zijn uitverkocht. 
Wilt u laten weten of u fouten aantreft, onvolledige pdf’s enz. Dit kan via redactie@delevendenatuur.nl

 

Studentenactie

De abonnementsprijs voor studenten en promovendi bedraagt € 12,50. Profiteer van deze actie en neem nu een abonnement!

Agenda

16 mrt

Symposium Ecologie en de praktijk

Ecologica organiseert komend voorjaar alweer het 5e Symposium 'Ecologie en de praktijk', een symposium met een brede keuze aan presentaties over nieuwe ecologische inzichten kennis en innovaties binnen de natuurbranche.

» Lees meer

22 apr

Excursie: de landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn

In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar het Vlaams reservaat Teut-TenHaagdoorn

» Lees meer

9 jun t/m
10 jun 2017

Symposium Bijen, bermen en biodiversiteit

Vanwege het 25-jarig bestaan organiseert IVN Westerveld een symposium over de bij (wilde bijen, hommels en honingbij), waarin aandacht wordt gevraagd voor de bedreigde positie van bijen en de rol die bloemrijke wegbermen kunnen spelen in het verbeteren van hun leefomstandigheden.

» Lees meer