januari 2017

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Als Den Haag de grutto niet redt, dan Brussel maar
  • Rik Nijland
  • pdf downloaden Natuurgebied De Onlanden, vijf jaar na de vloed
  • W.H.M. van Boekel, R. Blaauw, J. de Bruin, R. Oosterhuis & B. Zoer
  • In de Kop van Drenthe werden in 2012 de dijken van het Peizerdiep en Eelderdiep doorgraven en stroomde het water vanuit deze beken natuurgebied De Onlanden binnen. In één dag tijd veranderde het veenweidegebied voorgoed in een moeraslandschap van ruim 2500 hectare. Wat is er na vijf jaar met de natuur in De Onlanden gebeurd en wat hebben de keuzes, die bij de inrichting van het gebied als waterberging/doorstroommoeras zijn gemaakt, in de praktijk opgeleverd?

  • pdf downloaden Platform; Rewilding, landschap en identiteit
  • M. Drenthen
  • Filosofische beschouwing van de achtergronden van huidige keuzen in het natuurbeheer

  • pdf downloaden Door studenten/ promovendi; Het Vals muizenoor op Terschelling, een plantsociologische en ecologische analyse
  • Tom van Heusden van Aeres Hogeschool Almere onder begeleiding van E. Petstra
  • pdf downloaden Ontwikkelingen bij waarnemersnetwerken
  • S. Turnhout, R. van Westrienen & T. Wolterbeek
  • Sinds juli 2016 is de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF) overgegaan in het netwerk SoortenNL. Waarom is hiertoe besloten en wat zijn de doelen van SoortenNL?

  • pdf downloaden De natuurwaarnemer in beeld
  • R.J.G. van den Born, W. Ganzevoort, S. Turnhout & H. de Vries
  • Veel data over flora en fauna worden verzameld door vrijwillige natuurwaarnemers. Wie zijn die waarnemers eigenlijk en wat beweegt hen? Door middel van een landelijke enquête heeft de Radboud Universiteit deze groep in kaart gebracht en gaat in op de volgende vragen: wat is het profiel van de vrijwillige waarnemer, hoe gaan zij te werk, wat zijn hun motivaties, en hoe denken zij over het delen van data?

  • pdf downloaden Werk in uitvoering; Booming business in de Alde Feanen
  • W. Altenburg, G. van der Burg & S. Rintjema
  • pdf downloaden Oplossing voor meeuwenoverlast
  • R.J. Buijs & N. Huig
  • pdf downloaden Platform; Dat Europese natuurregels in stand blijven is meer dan terecht
  • C.J. Bastmeijer & A. Trouwborst
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Na 18 jaar is deze pagina voor de laatste keer samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van It Fryske Gea en Het Zeeuwse Landschap.