mei 2008

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Van soortbeschermingsplannen naar leefgebiedenbenadering.
  • Joop, P., T.G.Y. van den Broek, J.P. Cronau & T.J. Verstrael
  • Het succes van actieve soortenbescherming voor fauna.
  • Wiersinga, W.A., H.J.R. Lenders & J.B.M. Thissen
  • Case: de Hazelmuis, een kwestie van overleven op de grens.
  • Foppen, R.P.B., L.S.G.M. Verheggen & G. Verbeylen
  • De leefgebiedenbenadering in de praktijk van de beheerders.
  • Haan, B. de & W. van Steenis
  • Case: Kennis voorwaarde voor bescherming hoogveenglanslibel.
  • Groenendijk, D. & J.H. Bouwman
  • Soortenbeleid zonder ambassadeurs.
  • Nijland, R.
  • Soortenbeleid in Vlaanderen.
  • Bruyn, L. de
  • Soortherstelproject Kwabaal: nieuwe kansen voor een verdwenen vissoort in Vlaanderen.
  • Coeck, J., A. Dillen, D. de Charleroy, I. Vught & K. De Gelas
  • Case: Beschermingsproject Grauwe kiekendief als opmaat voor effectieve akkervogelbescherming.
  • Koks, B.J.
  • Moerasvogels: voorschot op een nieuwe benadering.
  • Bruijn, B. de & R.F.J. van Beusekom
  • Uitvoering soortenbeleid door de provincies: regionaal maatwerk.
  • Beenen, R., J.A. van der Weele, H.I. Iken & J.P. Cronau
  • Case: De Rugstreeppad als pionier in nieuwe aanpak Ruimtelijke Ordening.
  • Water, E.E. van de & R. Zollinger
  • LIFE project AMBITION herstelt leefgebieden van vijf bedreigde amfibiesoorten.
  • Zollinger, R. & W.W. Bosman
  • De bouwer is niet meer per se de grote vijand.
  • Nijland, R.
  • Is actieve soortenbescherming kansrijk voor bedreigde inheemse vaatplanten?
  • Bescherming akkerflora in de Provincie Utrecht.
  • Dool, E. van den
  • Case: laat Valkruid niet vallen!
  • Luijten, S.H. & J.G.B. Oostermeijer
  • Nieuw perspectief voor bedreigde biodiversiteit?
  • Verstrael, T.J., T.G.Y van den Broek, J.P. Cronau, R. van Westrienen, W.A. Wiersinga & H.L. Schimmel- ten Kate