november 2007

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • pdf downloaden Waar staat Natura 2000 nu in Nederland en Vlaanderen?
  • Redactie
  • Natura 2000-beheerplannen: binnen Nederlandse kaders samenwerken aan Europese natuur.
  • Pelk, M.H.L., M.Th. Lammers & P.C. Schipper
  • Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000-gebieden.
  • Aggenbach, C.J.S., N.P.J. de Vries, M.H.L. Pelk, M.H. Jalink & P.C. Schipper
  • Habitattypen in Europees perspectief.
  • Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000.
  • Brink, F.W.B. van den & G. Verschoor
  • Het IJsselmeergebied: natuurdoelen voor een ecosysteem in beweging.
  • Noordhuis, R. & M. van Roomen
  • Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten.
  • Crombaghs, B.H.J.M., M. Dorenbosch, R.E.M.B. Gubbels & J. Kranenbarg
  • De Geelbuikvuurpad: perspectief voor een Natura 2000-soort in zeer ongunstige staat.
  • Bosman, W.W., B.H.J.M. Crombaghs & J.B.M. Thissen
  • Interviews.
  • Nijland, R.
  • Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte.
  • Boer, T.E. den
  • Onvoldoende planolgische bescherming van natuurgebieden.
  • Postma, K.A.
  • Betekenis van Natura 2000 voor Kruipend moerasscherm (Apium repens) in België en Nederland.
  • Ronse, A., P. Maas & W. van Wijngaarden
  • Natura 2000 in Vlaanderen: uitdagingen voor de toekomst.
  • Decleer, N. Boone & D. Paelinckx
  • Natura 2000 in de Belgische Noordzee: meer dan een 'papieren' bescherming?
  • Cliquet, A. & K. Decleer
  • De impact van LIFE-Natuur projecten voor Natura 2000 in Nederland.
  • Raeymaekers, G. & C.Y. Weebers
  • LIFE-natuur in Vlaanderen volgt modernste natuurbeschermingsconcepten.
  • Herremans, J.P.
  • Natura 2000 in Nederland en Vlaanderen: goed op weg naar duurzame instandhouding?
  • Pelk, M.L.H., C.J.S. Aggenbach, P.C. Schipper, F.W.B. van den Brink, H.K. Schimmel-ten Kate & K. Decleer