mei 2007

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • Restauratie van natte schraallanden is maatwerk.
  • Schipper, P.C. & B.F. van Tooren
  • 10 jaar geleden heeft u in een speciaal nummer van De Levende Natuur kunnen lezen over de achteruitgang van onze duinvalleien, dotterbloemhooilanden, blauwgraslanden en trilvenen. In dat themanummer Natte schraallanden (1997) werd een overzicht gegeven van relaties tussen vegetatie en water en vegetatie en bodem in beekdalen, laagveengebieden en duinen. Deze kennis werd bijeen gebracht door het OBN-Deskundigenteam Natte schraallanden.

  • De Pelterheggen, vloeiweiden van de Plateaux.
  • Ploeg, N. van der
  • Leidt bevloeiing van schraallanden tot eutrofiëring?
  • Kemmers, R.H., A.P. Grootjans, M. Bakker, G.J. Baaijens, J. Nijp & G. van Dijk
  • De natste sprinkhanen van Nederland: de Moeras- en de Zompsprinkhaan.
  • Reemer, M. & R.F.M. Krekels
  • Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk.
  • Schipper, P.C. & C.J.S. Aggenbach
  • Beleidsmatig perspectief voor restauratie van natte schraallanden.
  • Elbersen, J. & P.C. de Hullu
  • Rood schorpioenmos in De Wieden: 'Ook bij grootschalge ingrepen komt het op het detail aan'.
  • Nijland, R.
  • Restauratie van natte schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten.
  • Grootjans, A.P., R.H. Kemmers, F.H. Everts & E.B. Adema
  • Parnassia op de Veluwe 'Elke vierkante meter een ander biotoop'.
  • Nijland, R.
  • Een hoog hek met groen bordje dat het erachter liggende natuurgebied verboden terrein is, zwaait open. Wim Klein Tijssink (62) mag nog altijd naar binnen, ook al is hij sinds anderhalf jaar met de vut. 'Van het college van B&W heb ik toestemming om hier mijn leven lang te blijven komen.'
  • Zweefvliegen van natte schraallanden.
  • Steenis, W. van
  • Herstel van natte schraallanden op minerale gronden.
  • Jansen, A.J.M., C.J.S. Aggenbach, A.T.W. Eysink & D. van der Hoek
  • Natte schraallanden en bladkevers (Coleoptera: Chrysomelidae).
  • Beenen, R.
  • Herstelmaatregelen in verzuurde schraallanden in laag-Nederland.
  • Beltman, B.G.H.J. & A. Barendregt
  • Dagvlinders van natte schraallanden.
  • Swaay, C.A.M. van
  • Restauratie van duinvalleien.
  • Grootjans, A.P., E.B. Adema, C.J.S. Aggenbach, F.H. Everts & A.J.M. Jansen
  • Natte schraallanden vol met Rode Lijstsoorten.
  • Barendregt, A. & B.G.H.J. Beltman