mei 2002

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Struwelen in de kustlandschappen: typologie en successie.
  • DVD bestellen Duinstruwelen in opmars.
  • Til, M. van, P. Ketner & S. Provoost
  • DVD bestellen Struwelen en duingebruik in de zeeduinen bij Zandvoort.
  • Mourik, J.
  • DVD bestellen Duinstruwelen in de Manteling van Walcheren, een recent fenomeen?
  • Haperen, A.M.M.
  • DVD bestellen Bijzondere inheemse bomen en struiken in de duinen.
  • Maes, N.C.M.
  • DVD bestellen Duinstruwelen en samenstelling broedvogelbevolking: meer vogels, minder kwaliteit.
  • Sierdsema, H. & D.R.B. Bonte
  • DVD bestellen Besdragende duinstruwelen, een gedekte tafel op een lange reis.
  • Vader, H.
  • DVD bestellen Duinstruwelen als habitat voor insecten en spinnen.
  • Bonte, D.R.B., W.E.J. Dekoninck & M.A.A. Pollet
  • DVD bestellen Paddestoelen in struwelen in de kalkrijke duinen.
  • Jalink, L.M. & M.M. Nauta
  • DVD bestellen Wat weten we van terugdringing van duinstruwelen door herbivore zoogdieren?
  • Breukelen, L., E. Cosyns & S.E. van Wieren
  • DVD bestellen Terugdringing van duinstruweel: maar hoe?
  • Hagen, H.G.J.M.
  • DVD bestellen Duinstrwelen: gedoogd of gewenst?
  • Til, M. van, F.F. van der Zee, J.L. Herrier & W.H. van der Putten