juli 2001

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Flora en fauna op militaire oefenterreinen.
  • Hornman, M. & R. Haveman
  • DVD bestellen Samengaan van terreinbeheer en soortenbeheer vraagt om kennis.
  • Leeuwen, B.H. van
  • DVD bestellen Veranderingen in de korstmosflora van de Nederlandse heiden en stuifzanden.
  • Aptroot, A. & C.M. van Herk
  • DVD bestellen Het gebruik van verspreidingsgegevens bij ruimtelijke analyses.
  • Bugter, R.J.F.
  • DVD bestellen Het belang van het heidelandschap voor de herpetofauna.
  • Strijbosch, H.
  • DVD bestellen Is het huidige herstelbeheer toereikend voor de heidefauna?
  • Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand & H. Esselink
  • DVD bestellen Verspreidingsgegevens van libellen als instrument bij het herstel van vennen.
  • Ketelaar, R.
  • DVD bestellen Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar?
  • Kleef, H.H. van, R.S.E.W. Leuven, H. Esselink & G. van der Velde
  • DVD bestellen Het Nederlandse en Vlaamse heidelandschap.
  • DVD bestellen Bijen in Nederlandse heidelandschappen.
  • Peeters, T.M.J., M.E. Nijssen & H. Esselink