januari 2001

» Lees meer

Verschenen uitgaven

  • DVD bestellen Genetische diversiteit in gemengde populaties van Zomer- en Wintereiken.
  • Dam, B.C. & E.G. Bakker
  • DVD bestellen Zaadvoorraad en dispersie bij een proefverkweldering in Noord-Fryslān Būtendyks.
  • Bakker, J.P., G. van den Brink, G.L. Verweij & P. Esselink
  • DVD bestellen Strooien met natuur: de cruciale rol van het bodemleven.
  • Korthals, G.W. & W.H. van der Putten
  • DVD bestellen De geur van gemaaid gras.
  • Nijland, F.
  • DVD bestellen Biodiversiteit op de beleidsagenda?
  • Redactie
  • DVD bestellen Waar graaft de Korenwolf?
  • DVD bestellen Tien jaar natuurontwikkeling in het Natte Hart.
  • Platteeuw, M., S.G. Lauwaars & R.W.Doef