november 2016

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Natuurherstel op systeemniveau
  • De redactie
  • pdf downloaden Het belang van historisch onderzoek voor herstel in beekdalen
  • A.T.W. Eysink, R.J.J. van Dongen, M.A.P. Horsthuis & H. Smeenge
  • pdf downloaden De landschapsecologie van Teut-Tenhaagdoorn, een Vlaams beekdal- en heidelandschap
  • G. Sterckx, A.J.M. Jansen, K. Thijs, G. Beckers, L. Vanoppen, G. De Blust, J.J. Vogels & P. De Becker
  • Met excursie

   In het verlengde van hun artikel organiseren de auteurs op zaterdag 22 april 2017 voor de lezers van De Levende Natuur een excursie naar het Vlaams reservaat Teut-TenHaagdoorn De verzameltijd is 10 uur bij Parking bij Camping Holsteenbron, Hengelhoefseweg 9, 3520 Zonhoven [Koffie/thee aanwezig]. De verwachting is om ca 17 uur terug te zijn.
   Zelf lunch meenemen. Laarzen zijn noodzakelijk. Er zijn aan de excursie geen kosten verbonden.
   Inlichtingen en Aanmelden kan tot 12 april 2017 via e-mailadres monique.lambrichts@lne.vlaanderen.be, of telefonisch 0032-(0)11.74 24 82. Deelname is in volgorde van aanmelding. Na aanmelding krijgt u een bevestiging en op verzoek een routebeschrijving toegezonden.

  • pdf downloaden Regime shift in bossen op zandgronden; LESA toont de kansen
  • B.J.M. Nyssen, R.F. van der Burg & E. Desie
  • pdf downloaden Casus; Ecosysteembenadering voor het bosbeheer op de Groote Heide
  • R.F. van der Burg, M. Bartels & B.J.M. Nyssen
  • pdf downloaden Interview met Ab Grootjans
  • Rik Nijland
  • pdf downloaden Kansen voor herstel van een compleet hoogveenlandschap
  • J.H. Bouwman, G.J. van Duinen, R. Veeneklaas & A.J.M. Jansen
  • pdf downloaden Het droge heidelandschap in de 21e eeuw: aandacht voor mineralogie en historisch landgebruik
  • J.J. Vogels, R. Bobbink, M.J. Weijters & H.L.T. Bergsma
  • pdf downloaden Systeemgericht beheer als duurzame oplossing tegen invasieve exoten
  • H.H. van Kleef, J.M.M. van der Loop, B.J.M. Nyssen & E. Brouwer
  • pdf downloaden Processen en samenhang in het landschap
  • P.C. Schipper
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • pdf downloaden LandschappenNL  
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Landschap Noord-Holland en Stichting het Limburgs Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail