mei 2012

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Themanummer Waddenzee
  • H.J.W. Sas, T. van der Heide, J. van der Meer, J. de Vlas, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel-ten Kate
  • Door de themaredactie

  • pdf downloaden Fytoplankton en microfytobenthos in de Waddenzee
  • C.J.M. Philippart, J.C. Kromkamp & P.M.J. Herman
  • pdf downloaden Ontwikkeling van schelpdierbestanden op de droogvallende platen van de Waddenzee
  • K. Troost, J. Drent, E.O. Folmer & M.R. van Stralen
  • pdf downloaden Ontwikkelingen van vis en visserij in de Nederlandse Waddenzee
  • I. Tulp, P.A. Walker & L. Bolle
  • pdf downloaden Nieuwe exoten in de Waddenzee
  • A. Gittenberger & M. Rensing
  • pdf downloaden Mededeling: Migratie onderzoek naar vistrek door vier noordelijke waterschappen
  • pdf downloaden Waddensleutels: Mosselbanken en andere biobouwers aan de basis voor een gezonde Waddenzee?
  • T. van der Heide, E.J. Weerman & H. Olff
  • pdf downloaden Zeegras in de Waddenzee
  • M.M. van Katwijk
  • pdf downloaden MOSSELWAD, onderzoeksprogramma voor herstel van mosselbanken in de Waddenzee
  • J.M. Jansen, N. Dankers & B.J. Ens
  • pdf downloaden Mosseltransitie in de Waddenzee
  • J.M. Jansen, M.R. van Stralen, P. Kamermans & H. Sas
  • pdf downloaden Dubbel-Interview met Norbert Dankers en Jaap de Vlas
  • Rik Nijland
  • pdf downloaden 50 jaar monitoring van kwelderwerken
  • K.S. Dijkema & W.E. van Duin
  • pdf downloaden Klimaatverandering, verhoogde overstromingsrisico’s en kwelderbroedvogels
  • M. van de Pol, B.J. Ens, J.P. Bakker & P. Esselink
  • pdf downloaden Effecten van bodemdaling door gaswinning op het Waddenzeegebied
  • G.J.M. Wintermans
  • pdf downloaden Interview met Jaap van der Meer
  • Rik Nijland
  • pdf downloaden Een Eems-estuarium vol leven
  • M.J. Firet, D. Bos, R. Postma & L.A. van Duren
  • pdf downloaden De Banc d’Arguin in Mauretanië als ecologische inspiratiebron bij het streven naar een rijke Waddenzee
  • O. Overdijk & T. Piersma
  • pdf downloaden Programma Naar een rijke Waddenzee: waarom is het nodig en wat is er inmiddels bereikt?
  • H.J.W. Sas & T. van den Heiligenberg
  • pdf downloaden Naar een heldere afweging voor de sedimenthuishouding in de Waddenzee
  • R.K.H. Kats, A.P. Oost & J.A. van Dalfsen
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze pagina is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer

  • pdf downloaden Signalement: Waddenzee – Werelderfgoed
  • Jan Abrahamse
  • pdf downloaden De12Landschappen
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.
   Dit keer met berichten van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen en Het Zuid-Hollands Landschap.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail