maart 2009

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Verslag OBN-symposium
  • B.F. van Tooren
  • OBN: verbreding naar landschapsschaal krijgt vorm
  • A.M.P. de Wee-Barnas
  • Natuurherstel: van standplaats naar landschap
  • W.C.E.P. Verberk, A.P. Grootjans & A.J.M. Jansen
  • Sleutelfactoren en toekomstperspectief voor herstel van het Limburgse heuvelland
  • Casus: Herstel en herontwikkeling van zinkvegetatie
  • E.C.H.E.T. Lucassen, J.G.M. Roelofs & R. Bobbink
  • Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap
  • G.A. van Duinen, E. Brouwer, A.J.M. Jansen, J.G.M. Roelofs & M.G.C. Schouten
  • Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap
  • H. Siepel, H. Siebel, T.J. Verstrael, A.B. van den Burg & J.J. Vogels
  • Casus: Faunagericht beheer op de Strabrechtse Heide
  • J.J. Vogels & J. Smits
  • Werk in uitvoering; Plaggen op het Otterlosche Zand
  • L.B. Sparrius & R. van de Vegte
  • Casus: Herstel van jeneverbesstruwelen
  • P.W.F.M. Hommel, M. Griek, R. Haveman, J. den Ouden & R.W. de Waal
  • Perspectieven voor herstel van beekdallandschappen
  • C.J.S. Aggenbach, R.M. Bekker, U. Vegter & H.J. de Vries
  • Casus: Beekdalherstel in de Urkhovense Zeggen
  • R. van der Burg, A.J.M. Jansen & E. van Rosmalen
  • Kansen voor verder herstel van het rivierenlandschap
  • Laagveenherstel: soorten turven of het landschap boetseren?
  • L.P.M. Lamers, W.C.E.P. Verberk, J. Schouwenaars, M. Klinge, W.J. Rip, J.T.A. Verhoeven & G. Kooijman
  • Het belang van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap
  • E.J. Lammerts, M. Nijssen, A.P. Grootjans, A.M. Kooijman & A.P. Oost
  • OBN en Natura 2000: een natuurlijk koppel
  • M. Fellinger, A.T.W. Eysink & P.C. van der Molen

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail