mei 2006

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Recente aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland.
  • Teunissen, W.A. & L.L. Soldaat
  • Het gaat goed met de broedvogels in Nederland. Het absolute aantal vogels neemt nog jaarlijks toe. Vooral de algemeen voorkomende soorten zijn hiervoor verantwoordelijk. Veel van de soorten die specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving nemen echter juist in aantal af, waaronder de weidevogels. Het resultaat is dat we in Nederland meer van hetzelfde krijgen; de diversiteit gaat achteruit.

  • DVD bestellen Weidevogels in Vlaanderen.
  • Vermeersch, G., K. Devos & A. Anselin
  • DVD bestellen Weidevogeltrends in Noord-Holland.
  • Scharringa, C.J.G. & R. van 't Veer
  • DVD bestellen Weidevogels bij Natuurmonumenten in Frysl‚n.
  • Boer, J. de, K. Tiemersma & H.J. Dommerholt
  • DVD bestellen Weidevogelbeheer in West-Nederland door Staatsbosbeheer.
  • Boom, B.W.A.F.H. van den, M. Bilius & A. Smit
  • DVD bestellen Help, de Grutto verdwijnt! - II.
  • Altenburg, W. & E. Wymenga
  • DVD bestellen Kieviten op gangbare en biologische akkerbouwbedrijven.
  • Kragten, S. & G.R. de Snoo
  • DVD bestellen Die vogels hebben wel wurmen nodig.
  • Nijland, R.
  • DVD bestellen Vrijwillige weidevogelbescherming in Nederland 1993-2004.
  • Paassen, A.G. van
  • DVD bestellen Drie jaar Nederland - Gruttoland.
  • Gerritsen, G.J.
  • DVD bestellen De effectiviteit van het Nnederlandse weidevogelbeleid.
  • Berendse, F., J. Verhulst, F. Willems, A. Breeuwer, R. Foppen & D. Kleijn
  • DVD bestellen Weidevogelbeheer bij agrariŽrs en terreinbeheerders.
  • Egmond, P.M. van & T.J. de Koeijer
  • DVD bestellen Predatie: een probleem erbij voor onze weidevogels?
  • Schekkerman, H. & W.A. Teunissen
  • DVD bestellen Grutto's het jaar rond: balans tussen reproductie en sterfte.
  • Both, T., J. Schroeder, J.C.E.W. Hooijmeijer, N. Groen & T. Piersma
  • DVD bestellen WeidevogelmozaÔekbeheer in Noord-Nederland 2000-2005.
  • Oosterveld, E.B.
  • DVD bestellen Betekenis van waterpeil en bemesting voor weidevogels.
  • Oosterveld, E.B.
  • DVD bestellen Is er hoop voor de veldleeuwerik in het agrarisch gebied?
  • Beusekom, R.F.J. van
  • DVD bestellen Evaluatie weidevogelbeheer met een grutto - mozaÔekmodel.
  • Melman, Th.C.P., A.G.M. Schotman, S. Hunink & G.R. de Snoo
  • DVD bestellen Weidevogelverbond werkt aan actieplan.
  • Brederode, L. van & H.M. Laporte
  • DVD bestellen Een betere toekomst voor weidevogels kan!
  • Verstrael, T.J., J.C.E.W. Hooijmeijer, R.F.J. van Beusekom, B.F. van Tooren & H.L. Schimmel ten Kate

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail