mei 2002

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Struwelen in de kustlandschappen: typologie en successie.
  • DVD bestellen Duinstruwelen in opmars.
  • Til, M. van, P. Ketner & S. Provoost
  • DVD bestellen Struwelen en duingebruik in de zeeduinen bij Zandvoort.
  • Mourik, J.
  • DVD bestellen Duinstruwelen in de Manteling van Walcheren, een recent fenomeen?
  • Haperen, A.M.M.
  • DVD bestellen Bijzondere inheemse bomen en struiken in de duinen.
  • Maes, N.C.M.
  • DVD bestellen Duinstruwelen en samenstelling broedvogelbevolking: meer vogels, minder kwaliteit.
  • Sierdsema, H. & D.R.B. Bonte
  • DVD bestellen Besdragende duinstruwelen, een gedekte tafel op een lange reis.
  • Vader, H.
  • DVD bestellen Duinstruwelen als habitat voor insecten en spinnen.
  • Bonte, D.R.B., W.E.J. Dekoninck & M.A.A. Pollet
  • DVD bestellen Paddestoelen in struwelen in de kalkrijke duinen.
  • Jalink, L.M. & M.M. Nauta
  • DVD bestellen Wat weten we van terugdringing van duinstruwelen door herbivore zoogdieren?
  • Breukelen, L., E. Cosyns & S.E. van Wieren
  • DVD bestellen Terugdringing van duinstruweel: maar hoe?
  • Hagen, H.G.J.M.
  • DVD bestellen Duinstrwelen: gedoogd of gewenst?
  • Til, M. van, F.F. van der Zee, J.L. Herrier & W.H. van der Putten

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail