september 2001

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Watervogels in het IJsselmeergebied: de top van een wankelende piramide.
  • Eerden, M.R. van
  • DVD bestellen Ga nu de Zuiderzee zien eer het te laat is.
  • DVD bestellen Hart voor het Natte Hart.
  • Iedema, C.W.
  • DVD bestellen De ontwikkelingsgeschiedenis van het IJsselmeergebied.
  • Lenselink, G.
  • DVD bestellen Zeegatwandeling.
  • Marbus, J.A.
  • DVD bestellen Vis en visserij in het IJsselmeergebied.
  • Leeuw, J.J. de & W. Dekker
  • DVD bestellen Op weg naar een natuurlijker Nat Hart?
  • Lauwaars, S.G., M. Platteeuw & H.G. Schutte
  • DVD bestellen Het voedselweb van IJsselmeer en Markermeer.
  • Lammens, E.H.R.R.
  • DVD bestellen Waterplanten in het IJsselmeergebied.
  • Berg, M.S. van den, R.W. Doef & J. Postema
  • DVD bestellen Integrale Visie Natte Hart: méér dan een waardevol natuurgebied.
  • Blaauw, E.M.
  • DVD bestellen Vogelrichtlijn in IJsselmeergebied.
  • Thissen, J.B.M. & E.R. Osieck
  • DVD bestellen Grootste waterlandschap binnen Nederland.
  • Vlug, J.A., H. Schuitemaker & J.W.C. Bruggenkamp
  • DVD bestellen Macrofauna in het IJsselmeergebied.
  • Noordhuis, R.
  • DVD bestellen Het IJsselmeergebied: een Nat Hart dat moet blijven kloppen!
  • Nijhoff, P. & W.H. Brandenburg
  • DVD bestellen De Ringslang op de grens van het Natte Hart.
  • Reinhold, J.
  • DVD bestellen Meervleermuizen boven het Natte Hart.
  • Reinhold, J.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling in het Vossemeer.
  • Roder, F.R.
  • DVD bestellen Uit de terreinen van Staatsbosbeheer.
  • -
  • DVD bestellen Mening gevraagd: ideaalbeeld IJsselmeergebied
  • -

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail