juli 2001

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Flora en fauna op militaire oefenterreinen.
  • Hornman, M. & R. Haveman
  • DVD bestellen Samengaan van terreinbeheer en soortenbeheer vraagt om kennis.
  • Leeuwen, B.H. van
  • DVD bestellen Veranderingen in de korstmosflora van de Nederlandse heiden en stuifzanden.
  • Aptroot, A. & C.M. van Herk
  • DVD bestellen Het gebruik van verspreidingsgegevens bij ruimtelijke analyses.
  • Bugter, R.J.F.
  • DVD bestellen Het belang van het heidelandschap voor de herpetofauna.
  • Strijbosch, H.
  • DVD bestellen Is het huidige herstelbeheer toereikend voor de heidefauna?
  • Turnhout, C.A.M., S.C. Stuijfzand & H. Esselink
  • DVD bestellen Verspreidingsgegevens van libellen als instrument bij het herstel van vennen.
  • Ketelaar, R.
  • DVD bestellen Herstelbeheer in vennen: macrofauna in gevaar?
  • Kleef, H.H. van, R.S.E.W. Leuven, H. Esselink & G. van der Velde
  • DVD bestellen Het Nederlandse en Vlaamse heidelandschap.
  • DVD bestellen Bijen in Nederlandse heidelandschappen.
  • Peeters, T.M.J., M.E. Nijssen & H. Esselink

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail