december 1999

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Vitaliteit van rietbegroeiingen.
  • Clevering, O.A.
  • DVD bestellen Oeverbescherming door Riet.
  • Coops, H.
  • DVD bestellen Een dynamisch waterpeil voor rietkragen in meren en moerassen.
  • Graveland, J. & S.H. Hosper
  • DVD bestellen Waterriet, moerasvogels en peildynamiek.
  • Graveland, J.
  • DVD bestellen Beheer van rietlanden in De Wieden.
  • Loff, Y., B.F. van Tooren & H. Piek
  • DVD bestellen Moerasvogels vragen om eigen rietbeheer.
  • Boer, T. den
  • DVD bestellen Waterriet en visfauna: betekenis voor ecologisch herstel van zoet water.
  • Nagelkerke, L.A.J., M. Klinge, M. Meier, Y. van Scheppingen & M.P. Grimm
  • DVD bestellen Het belang van Riet in meren en moerassen.
  • Redactie
  • DVD bestellen De vestiging van Riet in de Randmeren.
  • Remmelzwaal, A.J. & R.S. Verheule

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail