december 1997

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Kleinschalig herstelbeheer in de Lemselermaten (Oost-Twente).
  • Eysink, A.Th.W. & O. de Bruijn
  • DVD bestellen Hydrologische maatregelen voor het herstel van blauwgrasland in de Bennekomse Meent.
  • Hoek, D. van der & W.G. Braakhekke
  • DVD bestellen Verzuring en eutrofiering van blauwgraslanden.
  • Lamers, L.P.M., M.C.C. de Graaf, R. Bobbink & J.G.M. Roelofs
  • DVD bestellen Kleinschalig herstelbeheer in het Boddenbroek op het landgoed Twickel.
  • Bruijn, O. & J. Hofstra
  • DVD bestellen Restauratie van verzuurde laagvenen in infiltratiegebieden.
  • Bootsma, M.C., B. Beltman, A. Barendregt & T. van den Hoek
  • DVD bestellen Plaggen in een beekbegeleidend laagveen.
  • Boeye, D. & B. Verhagen
  • DVD bestellen Herstel van knopbiesvegetaties door plaggen in een kalkrijke, vochtige duinvallei.
  • Slings, Q.L.
  • DVD bestellen Het herstel van natte schraallanden.
  • Jansen, A.J.M., P.C. Schipper & S. van Opstal
  • DVD bestellen Tips voor herstel van natte schraallanden.
  • Jansen, A.J.M. & P.C. Schipper
  • DVD bestellen Van calciumarme en -rijke en van lokale en regionale systemen.
  • Jansen, A.J.M & P.C. Schipper
  • DVD bestellen Herstel van een pleistoceen blauwgrasland: het Stelkampsveld.
  • Rossenaar, A.J.G.A. & J.G. Streefkerk
  • DVD bestellen Herstel van verzuurde hooilanden in De Wieden.
  • Piek, H., J.H. van Slogteren & N. van Heijst

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail