september 1997

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Het inventariseren van wespvlinders (Sesiidae) met behulp van feromonen.
  • Garrevoet, T.
  • DVD bestellen Spinnen als bio-indicatoren ten behoeve van het natuurbehoud in Vlaanderen.
  • Maelfait, J.P. & L. Baert
  • DVD bestellen Het gebruik van vlindergegevens in het natuurbehoud in Vlaanderen.
  • Maes, D.
  • DVD bestellen Vogelmonitoring in Vlaanderen: ontbreken er nog schakels?
  • Anselin, A., K. Devos, P. Geers, V. Geers, P. Van Sanden & D. Symens
  • DVD bestellen Kennis van libellen in Vlaanderen: de rol van Gomphus.
  • Anselin, A. & G. De Knijf
  • DVD bestellen Florabank: naar een databank voor de flora van Vlaanderen.
  • Landuyt, W. van
  • DVD bestellen Plaats en functie van het Institutuut voor Natuurbehoud.
  • Kuijken, E.
  • DVD bestellen Verspreidingskaarten en beleidsadviezen voor de herpetofauna in Vlaanderen.
  • Bauwens, D. & K. Munsters
  • DVD bestellen Verschijnen en verdwijnen van de Grijze zwemkrab in de zuidelijke Noordzee.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail