december 1997

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Herstel van de watervegetatie in de Veluwerandmeren.
  • Coops, H., R. Doef, B. de Witte & M. van den Berg
  • DVD bestellen Kranswieren: helder water en macrofauna in de Veluwerandmeren.
  • Berg, M.S. van den, R.W. Doef, F. Zant & H. Coops
  • DVD bestellen Kranswieren: voedel voor grote aantallen watervogels.
  • Winden, J. van den, M. Poot, M. van den Berg, T. Boudewijn & S. Dirksen
  • DVD bestellen Watervogels in de Randmeren in historisch perspectief.
  • Noordhuis, R., M. van Roomen, R. Zollinger, J. Tempel & W. Bouw
  • DVD bestellen Van voedselrijk naar voedselarm in het Veluwemeer.
  • Molen, D. van der & P. Beers
  • DVD bestellen De randmeren: een perspectief voor meren en plassen?
  • Noordhuis, R. & H. Coops
  • DVD bestellen Beter water, een gunstig perspectief.
  • -

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail