december 1995

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een eerste balans.
  • Decleer, K., L. Janssens, K. Claus & M. Hermy
  • DVD bestellen Levende natuur in een nieuw cultuurlandschap.
  • Helmer, W., G. Litjens & W. Overmars
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling bij Staatsbosbeheer.
  • Hullu, P.C. de
  • DVD bestellen Enquete; Terreinbeheerders ook natuurontwikkelaars?
  • Gravendeel, B. & I. van Grootveld
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling bij Natuurmonumenten.
  • Gorter, J. & H. Piek
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling en natuurbeleid.
  • Baalen, J. van
  • DVD bestellen Een stromende nevengeul in de Leeuwense Waard.
  • Bakker, C. & M.J.R. Cals
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling, een concept in ontwikkeling.
  • Tooren, B.F. van & A.M.M. van Haperen
  • DVD bestellen De wildernis.
  • Thijsse, J.P.
  • DVD bestellen Herstel schraallanden in de Langstraat.
  • IJzerman, A.J.
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling: waar?
  • Zonneveld, I.S. & H.J.P.A. Verkaar
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling in Laegieskampgebied.
  • Mars, H. De, W. Fokkema & J.C.A. van Alphen
  • DVD bestellen Ontgronden: nieuwe kansen voor bedreigde plantesoorten?
  • Klooker, J., J.P. Bakker & R. van Diggelen
  • DVD bestellen Natuurherstel in het Wisselse Veen en de rol van de bodemzaadvoorraad daarbij.
  • Roozen, A.J.M., A.K. Masselink, H. Kuipers & J.M. van Groenendael
  • DVD bestellen Plan Lobelia.
  • Querelle, L.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail