maart 1993

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Fytoplankton in de Rijn onder invloed van vervuiling.
  • Dijk, G.M. van, G.M.J. Tubbing & P. Schaap
  • DVD bestellen Bescherming van rivieroevers met wilgen.
  • Coops, H., I. van Splunder & M.M. Schoor
  • DVD bestellen Kansen voor de visfauna in de Rijn.
  • Cazemier, W.G.
  • DVD bestellen De Rijn en de Noordzee, onverbrekelijk met elkaar verbonden.
  • Colijn, F.
  • DVD bestellen Veranderingen in de morfologie en de waterkwaliteit van de grote rivieren.
  • Haas, A.W. de & R.M.A. Breukel
  • DVD bestellen Dansmuggelarven en aalscholvers als indicatoren van vervuild bodemslib in sedimentatiegebieden van de Rijn.
  • Guchte, G. van de
  • DVD bestellen Natuurontwikkeling in uiterwaarden door verhoging rivierdynamiek?
  • Brink, F.W.B. van der, A.G. Klink & G. van der Velde
  • DVD bestellen Het beleid inzake ecologisch herstel van de Rijn.
  • Wit, J.A.W. de
  • DVD bestellen Ongewervelde dieren als indicatoren voor de waterkwaliteit van de Rijn.
  • Vaate, A. bij de & M. Greijdanus-Klaas
  • DVD bestellen Moglichkeiten fur die Erhaltung von ĎAuení am Unteren Niederrhein.
  • Neumann, D. & J. Rutschke
  • DVD bestellen Op zoek naar de sleutel tot het herstel van voedselarme duinvalleien in infiltratiegebieden.
  • Koerselman, W.
  • DVD bestellen Grote veranderingen in laagveenplassen door de inlaat van Rijnwater.
  • Roelofs, J.G.M. & A. Smolders
  • DVD bestellen Getij geeft vegetatie meer ruimte in het Rijn-Maasestuarium.
  • Rijt, C.W.C.J. van de & H. Coops

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail