november 2019

» Lees meer

Organisatie

Het tijdschrift wordt uitgebracht door de gelijknamige onafhankelijke stichting. Deze wordt gedragen door grote organisaties op het gebied van natuurbehoud en natuurbeheer, zoals Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en De12Landschappen.

De leden van het bestuur zijn deels op persoonlijke titel gekozen, en deels afkomstig uit genoemde – voor de doelstellingen van De Levende Natuur relevante – organisaties.

Om een zo breed mogelijk spectrum van artikelen over soorten organismen in relatie tot natuurbeheer, -herstel en -beleid te kunnen publiceren is de redactie eveneens zo breed mogelijk georiënteerd. De samenstelling wordt bepaald door verscheidenheid in vakdiscipline en ook in op dit gebied actieve instituten en instellingen.