juli 2018

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Waarom een themanummer over het Zwin?
  • E.R. Cosyns & H.H. Van Nieuwenhuyse
  • De verzanding van het Zwin: mythe en realiteit.
  • E. Van Quickelborne, A. Van Braeckel & D. Sebastian
  • De rol van mariene bodemdieren in het Zwin: voedsel voor nekton en vogels.
  • C. van Colen
  • De kustbroedvogels van het Zwin.
  • E.W.M. Stienen, W. Courtens, R. Daelemans, M. Van de Walle, N. Vanermen & H. Verstraete
  • Overwinterende watervogels in het Zwin.
  • K. Devos
  • Interview; Vergaderen voor de zwinneblommen.
  • R. Nijland
  • pdf downloaden Flora en vegetatie van het Zwin.
  • S. Provoost, A. Zwaenepoel, M. Leten & E.R. Cosyns
  • Natuurherstel door graasbeheer met schapen en runderen in het Zwin.
  • J. Van Uytvanck, A. Zwaenepoel, E.R. Cosyns & S. Provoost
  • Boomkikkers terug van bijna weggeweest in de Zwinstreek.
  • F. Schenk & R. Vantorre
  • Het Zwin herleeft!
  • H.H. Van Nieuwenhuyse & E.R. Cosyns
  • Kader; Symboolsoort van de schorre, de tureluur.
  • D. Verbelen
  • LandschappenNL
  • Samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen. Deze keer berichten van Het Zeeuwse Landschap en Het Flevo-landschap.

  • Netwerk Groene Bureaus
  • Samengesteld en gefinancierd door het Netwerk Groene Bureaus.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail