november 2014

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • Inhoudsopgave themanummer 80 jaar De Hoge Veluwe
  • In 2015 bestaat Het Nationale Park De Hoge Veluwe 80 jaar. Dit vormt de directe aanleiding voor dit speciale nummer over dit bijzondere gebied in Nederland. Binnen de 20 Nationale Parken in Nederland neemt Het Nationale Park De Hoge Veluwe een zeer bijzondere plaats in. De gronden zijn in bezit van slechts één particuliere eigenaar en in het Park staat het bekende Kröller Müller Museum. Naast dat het Park als één na oudste Nationale Park een algemene bekendheid geniet, is het het enige gebied dat geheel omrasterd is, waarvoor een toegangsprijs betaald moet worden en daardoor in de exploitatie vrijwel geen subsidies heeft, en waar men het gebied kan bezichtigen op de zg. ‘witte fietsen’. Welke effecten hebben deze omstandigheden op flora en fauna? Hoe hangen wildbeheer, recreatie en flora en fauna samen? Welke kansen, maar ook bedreigingen ziet Het Park voor de toekomst? Aan al deze vragen wordt in de verschillende artikelen aandacht besteed.Dankzij ondersteuning vanuit Het jubilerende Park kan dit themanummer extra dik worden uitgebracht. De themaredactie bestond uit Jakob Leidekker (Hoge Veluwe), Bart van Tooren en Isa Schimmel (beiden DLN).

   De redactie 

   Het Park en het Park.
   In dit nummer is de volgende schrijfwijze gehanteerd:
   Het Park als het gaat om de organisatie/eigenaar;
   het Park als het gaat om het gebied.

  • pdf downloaden 80 jaar De Hoge Veluwe
  • De redactie
  • pdf downloaden 
  • Algemene toponiemenkaart De Hoge Veluwe
   Habitattypenkaart de Hoge Veluwe

  • pdf downloaden ‘De biodiversiteit is onze core-business’
  • R. Nijland
  • Interview met S.E. baron van Voorst tot Voorst, directeur-bestuurder van Het Nationale Park De Hoge Veluwe.

  • pdf downloaden Historisch-ecologische samenhang tussen cultuurhistorie en vegetatie in het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • Th. Spek, R.J. Bijlsma, J. Bokdam, D. van Dam & N. Visser
  • pdf downloaden De natuurwaarde van flora en vegetatie van het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • R.J. Bijlsma, J. Bokdam, D. van Dam & N. Visser
  • pdf downloaden Visie van Het Nationale Park De Hoge Veluwe op natte natuur, van visie naar planvorming en uitvoering
  • pdf downloaden De bossen van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • J. den Ouden
  • pdf downloaden Van een park voor de Jacht naar jacht voor het Park
  • L. Hoedemaker, G.J. Spek & F. Ohl
  • pdf downloaden Ontsnippering Hart van de Veluwe: de relatie met het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • G.W.T.A. Groot Bruinderink, D.R. Lammertsma, J.R.K. Leidekker, J. den Ouden, Y. Liefting & P.A. Jansen
  • pdf downloaden Het uitzetten van korhoenders. Een proces van de lange adem?
  • J.R.K. Leidekker
  • pdf downloaden Drie decennia dagvlinder- en broedvogelmonitoring in het Nationale Park De Hoge Veluwe
  • M.F. Wallis de Vries & G.M. Sanders
  • pdf downloaden Het Nationale Park De Hoge Veluwe: een modern bedrijf met een historisch verhaal; Recreatie, natuurbeheer en financiële onafhankelijkheid
  • M.M. Kokke & H. Beukhof
  • pdf downloaden Uit de gebieden van Staatsbosbeheer
  • Deze rubriek is samengesteld en gefinancierd door Staatsbosbeheer.

  • pdf downloaden De12Landschappen
  • De12Landschappen Deze rubriek is samengesteld en gefinancierd door de twaalf provinciale Landschappen.  Deze keer berichten van Het Drentse Landschap en Geldersch Landschap en Kasteelen. De12Landschappen

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail