mei 2014

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • pdf downloaden Themanummer Ecologisch herstel grote rivieren
  • F. van den Brink, M. de Graaf, P. Schipper, M. Schoor & I. Schimmel
  • Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers; 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden
  • B.W.E. Peters, W. Overmars, G. Kurstjens & J.G.M. Rademakers
  • Naar een duurzaam beheer van de Schelde
  • T. Maris, L. Coen, W. Dauwe, W. Mertens, E. Van den Bergh & P. Meire
  • Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn
  • G. van Geest & S. Teurlincx
  • Werk in uitvoering; De ontwikkeling van natuurlijke oevers langs de Maas
  • E.T.M. Overkamp & F.C.M. Kerkum
  • Aquatische macrofauna in het rivierengebied en mogelijkheden voor ecologisch herstel
  • A.G. Klink, M.M. Schoor, H.D. van Rheede & P.P. Duijn
  • Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen
  • M. Dorenbosch. N. van Kessel, J. Kranenbarg, F. Spikmans, W.C.E.P. Verberk & R.S.E.W. Leuven
  • Mogelijkheden voor verder herstel van fauna in rivieruiterwaarden
  • M. de Lange, J. Noordijk & M. Nijssen
  • Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad
  • N. van Kessel, M. Dorenbosch, J. Kranenbarg , G. van der Velde & R.S.E.W. Leuven
  • Ondiepe overstromingsvlakte als missing link
  • G. Kurstjens, G. van Geest, B.W.E. Peters & T.B.M. Wijers
  • Stroomdalgrasland, kort en laagdynamisch
  • Uitbreiding van hardhoutooibos door spontane ontwikkeling
  • P.W.F.M. Hommel, R.J. Bijlsma, H.G.J.M. Koop, G.J. Maas, R.W. de Waal & E.J. Weeda
  • Interviews: Toekomstvisie grote rivierengebied
  • Ria Dubbeldam
  • Met Margriet Schoor (RWS), David van Raalten (Arcadis), Tom Buijse (Deltares), Rob Leuven (Radboud Universiteit)

  • Ecologisch herstel Grote Rivieren: hoe zit het met de komst van de ooievaar?
  • F.W.B. van den Brink, M.C.C. de Graaf, P.C. Schipper, M.M. Schoor & H.L. Schimmel-ten Kate

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail