december 1998

» Lees meer

Verschenen themanummers sinds 1993

Geregeld verschijnen er themanummers, soms zelfs dubbeldik, over actuele onderwerpen. Voor deze uitgaven worden auteurs benaderd die gelden als specialisten voor de te belichten invalshoeken. Soms worden themanummers in samenwerking met andere organisaties uitgebracht.

 

  • DVD bestellen Basenrijke moerassen in BelgiŽ.
  • Dewyspelaere, J.
  • DVD bestellen De Europese projecten 'Bescherming van de Friese IJsselmeerkust ' en 'Kwelderplan Friesland Buitendijks'.
  • Hosper, U.
  • DVD bestellen de Habitatrichtlijn in de Europese kustgebieden; Zakynthos als voorbeeld.
  • Heesakker, M. & J. van Houten
  • DVD bestellen Vogel- en Habitatrichtlijn: de juridische meerwaarde in Nederland.
  • Goedhart, T.
  • DVD bestellen De Kamsalamander in Nederland en BelgiŽ.
  • Lenders, R. & I. Schops
  • DVD bestellen De Noordse woelmuis.
  • Bergers, P.
  • DVD bestellen Planta Europa, een Europees netwerk voor plantenbescherming.
  • Slikke, W. van der
  • DVD bestellen Beschermde habitats en soorten in Nederland en Vlaanderen.
  • Tooren, B.F. van, J. Dewyspelaere, R. de Wijs, K. Decleer, M. de Wilde & J. Thissen
  • DVD bestellen De Meervleermuis in Nederland en BelgiŽ.
  • Mostert, K. & A. Lefevre
  • DVD bestellen Het Naardermeer.
  • Meer, S. van der
  • DVD bestellen De zoetwatervissen genoemd in de Habitatrichtlijn.
  • Nie, H. de
  • DVD bestellen Natura 2000: naar een Europees netwerk van beschermde gebieden.
  • Osieck, E.
  • DVD bestellen Vogel- en Habitatrichtlijn: hoekstenen van het Europese natuurbeleid.
  • Osieck, E.
  • DVD bestellen Europese financieringsinstrumenten voor de bescherming van soorten en habitats in BelgiŽ en Nederland.
  • Raeymaekers, G.

 

Verkrijgbaarheid (zolang de voorraad strekt)

Prijs is 15 euro per uitgave incl. portokosten. Bij afname van 5 of meer exemplaren geldt een korting. U kunt themanummers bestellen via de abonnementenadministratie van De Levende Natuur: stuur een e-mail met uw complete adresgegevens (i.v.m. de toezending) en het gewenste nummer.

Meer informatie vindt u bij de lezers-service (abonnementen, losse nummers etc.)
of stuur een e-mail